Om borettslaget

Kvartalet Tasta Borettslag i dag

Borettslaget består i dag av 235 andelseiere, og benytter OBOS til forretningsførsel. Byggningsmassen er relativt ny med eldste del av blokka ferdigstilt i 2013 og den nyeste i 2015.

Styret består per i dag av styrets leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Historien

OBOS Nye Hjem er byggherre for borettslaget vårt, og stiftet i 2010 Kvartalet 1 Borettslag, dette ble senere fisjonert ut til ytterligere 3 borettslag og skiftet så navn til Kvartalet Delta Borettslag i 2015 før overlevering av andeler til beboere. I 2016 ble borettslagene fusjonert sammen igjen for å forenkle drift og forhandle som et stort borettslag og dermed dra stordriftsfordeler.

Tidslinje:

  • 2010 – Kvartalet 1 Borettslag stiftet
  • 2012 – Kvartalet Charlie Borettslag fisjonert ut
  • 2013 – Kvartalet Bravo Borettslag fisjonert ut
  • 2014 – Kvartalet Alfa Borettslag fisjonert ut
  • 2015 – Kvartalet 1 Borettslag endrer navn til Kvartalet Delta Borettslag
  • 2016 – Kvartalet Alfa, Bravo, Charlie fusjonerer inn i Kvartalet Delta Borettslag
  • 2017 – Kvartalet Delta Borettslag endrer navn til Kvartalet Tasta Borettslag