Nyttig Informasjon

TV & internett

Borettslaget har avtale med Lyse om leveranse av TV- og internettjenester. Det ble ved ekstraordinær generalforsamling den 29.11.2016 valgt å gå for en pakke til 468,- kroner/mnd som betales over felleskostnader og inkluderer:

  • Altibox TV Grunnpakken
    • https://www.altibox.no/wp-content/uploads/2016/04/Kanaloversikt_BRL.pdf
  • Fiberbredbånd 50/50 Mbit/s

Hver enkelt beboer kan i tillegg bestille tilleggstjenester, Lyse kan kontaktes for informasjon om valgmuligheter og priser.

Nøkkelbestilling

Alle leilighetene ble overlevert med systemnøkler, og har man behov for en ekstra nøkkel eller erstatningsnøkkel kan dette bestilles ved å kontakte OBOS:

  • Telefon: 02333
  • E-post: rogaland@obos.no
Utleie av leilighet

Det tillates kun utleie av leilighet etter godkjent søknad, og søknader behandles iht. Lov om burettslag.
§ 5-5.Overlating av bruken for opp til tre år

Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Forvaltningskonsulent Geir Kro (geir.kro@obos.no).

Fellesområder

Borettslagets fellesområder er til bruk for alle beboere, og det finnes bl.a. to kullgriller som kan benyttes, det er noen sittegrupper og i tillegg flere lekeplasser for de små. Alle som bruker fellesområdene bes om å være med å holde de ryddige og i orden, eventuelle feil meldes til styret@kvartalet-tasta.no som vil ta tak i det.

Kjøring inn til oppgangene er ikke tillatt, de eneste unntak syke- og varelevering, postlevering, renovasjonen og nødetatene. Det kan også gis tillatelse til håndverkere som er avhengig av tyngre verktøy fra bilen.

Parkeringsanlegg

Vi har et stort parkeringsanlegg under blokka, hver boenhet har bruksrett til en parkeringsplass. Parkeringsplassen kan kun benyttes til parkering av kjøretøy, og skal under ingen forutsetninger brukes til oppbevaring av andre ting. Gjenstander som er hensatt på parkeringsplassene kan uten forvarsel fjernes. Hver boenhet har fått utlevert en portåpner, skulle denne bli mistet eller slutte å fungere kan styret@kvartalet-tasta.no kontaktes for bistand med å bestille ny eller fikse eksisterende om mulig.

Portåpner til garasje

Portåpneren skal blinke rødt når man trykker på den, dersom den er i ferd med å gå tom for batteri vil den lyse rødt i stedet og virke kun veldig nære porten, er den tom vil det ikke komme lys. Batteriet bytter man enkelt selv med å bruke et flatt skrujern eller lignende for å brekke portåpneren forsiktig opp for å komme til batteriet. Portåpneren bruker batteri av typen CR2032 som selges på de fleste vanlige butikker. Det anbefales ikke å la portåpner ligge i bilen av to årsaker, det ene er selvsagt at innbrudd i bilen kan gi uvedkommende fri tilgang til garasjeanlegget, og det andre er at om du f.eks. parkerer utendørs på jobb på vinterstid vil batteriet få redusert levetiden sin betraktelig.

Gjesteparkering

Borettslaget har 3 områder for gjesteparkering med forskjellig restriksjon:

  • Garasjen, før porten. For besøkende til beboere døgnet rundt.
  • Ved Tastarustå barnehage. Reservert barnehagen hverdager 07 til 17, for besøkende til beboere fra 17 til 07 og helgene.
  • Utendørs mellom Kvartalet og Tasta Senter. Reservert mot betaling, senterets besøkende i senterets åpningstid, for besøkende til beboere ellers.

Gjesteparkering blir patruljert av Skagen Parkering og krever gyldig p-tillatelse. For informasjon om hvordan man får tak i p-tillatelse, se infoskriv gitt ut til alle beboere eller send oss en e-post.