Kontaktinformasjon

Styret kontaktes på følgende måte (epost foretrukket):

E-post: styret@kvartalet-tasta.no

Post: Kvartalet Tasta Borettslag
Tastatunet 46
4027 Stavanger